מחשבון לעלות פרויקט תוכנה

להלן מחשבון לחישוב עלות פרויקט תוכנה המבוסס על פי מודל COCOMO II. החישוב מבוצע ע"י הזנת מספר שורות הקוד בפרויקט. שורות הקוד האלו הן רק שורות הקוד שנכתבו בפועל ע"י המתכנת בלי הערות או קוד שיוצר אוטומטית. בנוסף יש להזין משתנים שיעזרו בקביעת העלות המשוערת. במקרה שמשתנה לא רלוונטי לפרויקט ניתן להשאיר את הערך שלו ממוצע וכך אין לו השפעה על החישוב. יש להזין בנוסף כמה עלות של עובד לחודש (person month) כדי לחשב את העלות.

שורות הקוד בפרויקט (SLOC):

עלות עובד לחודש (Person Month):

משתני קנה מידת התוכנה - Software Scale Drivers

תקדימיות (Precedetedness)

הסבר : הבנת הארגון של מטרות המוצר, פיתוח עכשיוי של חומרה ותהליכים תפעוליים, צורך בארכיטקטורת עיבוד נתונים חדשנית, אלגוריתמים

גמישות (Flexability)

הסבר : חוסר צורך בהתאמת התוכנה לדרישות מוכנות מראש, חוסר צורך בהתאמת התוכנה למפרטי ממשקים חיצוניים.

ניהול סיכונים (Risk Resolution)

הסבר : עד כמה יש ניהול סיכונים, האם יש סיכונים אשר לא מטופלים, לדוכמה טכנולוגיות אשר לא ידוע איך לפתח ועלולות ליצור עיכובים.

לכידות צוות (Team Cohesion)

הסבר : האם בעלי עניין מתכנתים, מנהלים, לקוחות, משתמשים בתקשורת טובה אחד עם השני, האם יש יכולת הסכמה בינהם?

בגרות התהליך (Process Maturity)

הסבר : האם התהליך מתועד, מתוכנן, מבוקר בצורה מיטבית?

משתני עלות - Cost Drivers

מוצר

אמינות התוכנה הנדרשת (Required Software Reliability)

הסבר : אמינות גבוהה היא במקרה ששגיאה בתוכנה תסכן חיי אדם, אמינות נמוכה היא ששגיאה תגרום לאי נוחות קלה

גודל בסיס הנתונים (Data Base Size)

הסבר : גודל בסיס הנתונים הצפוי בתוכנה

מורכבות המוצר (Product Complexity)

הסבר : יש להתחשב בחמישה תחומים - פעולות בקרה, פעולות חישוביות, פעולות תלויות התקן, פעולות ניהול נתונים, פעולות ממשק משתמש.

צורך בשימוש חוזר (Requiered Reusability)

הסבר : האם יש צורך בעיצוב גנרי יותר של התוכנה, תיעוד יותר מפורט, יותר בדיקות נרחבות כדי לוודא שניתן יהיה להתשמש בתוכנה מתוכנות אחרות.

התאמת המסמכים לצורכי מחזור החיים (Documentation match to life-cycle needs)

הסבר : האם צורכי מחזור החיים מתועדים, נמוך מאוד אומר שמעט מאוד, גבוהה מאוד אומר שמתועדים בצורה נרחבת.

פלטפורמה

אילוץ זמן ההרצה (Execution Time Constraint)

הסבר : הדירוג מבוטא ע"י האחוז של זמן ההרצה הזמין המצופה להיות נצרך ע"י המערכת או תת המערכת הצורכת את משאבי זמן ההרצה. זמן ההרצה הוא הזמן שנדרש מהמעבד להריץ את המערכת.

אילוץ איחסון מרכזי (Main Storage Constraint)

הסבר : כמות האחסון הנצרכת ע"י המערכת. ממוצע הוא פחות מ 50% מהאיחסון, גבוהה במיוחד הוא 95% מהאחסון.

תנודתיות הפלטפורמה (Platform Volatility)

הסבר : הכוונה בפלטפורמה היא התוכנות והחומרה (מערכת הפעלה, מערכת בסיס נתונים) שהמערכת מתקשרת איתם כדי לבצע את המשימות שלה. נמוך הוא שינוי כל שנה, גבוהה מאוד הוא כל שבועיים.

גורמי צוות

יכולות המנתח (Analyst Capability)

הסבר : יכולות המנתח מערכת, התכונות אשר משפיעות הן יכולת ניתוח, יכולת עיצוב, יעילות, יכולת התקשורת והשיתוף פעולה.

יכולות המתכנת (Programmer Capability)

הסבר : יכולות של צוות המפתחים, יכולת התכנות, היעילות, היסודיות, ויכולת התקשורת ושיתוף הפעולה.

ניסיון בתוכנות (Application Experience)

הסבר : ניסיון בתוכנות מסוג התוכנה המפותחת. נמוך מאוד הוא 2 חודשים ניסיון, גבוהה מאוד הוא 6 שנים ניסיון.

ניסיון בפלטפורמה (Platform Experience)

הסבר : ניסיון על הפלטפורמה המבוקשת של התוכנה. הפלטפורמה כוללת ממשק משתמש, בסיס נתונים, תקשורת, יכולות תווכה מבוזרות. נמוך מאוד זה 2 חודשים, גבוהה מאוד זה 6 שנים

ניסיון עם כלים ושפה (Language and Tool Experience)

הסבר : ניסיון של צוות המפתחים בשפות תכנות וכלי תוכנה לפיתוח. נמוך מאוד זה 2 חודשים, גבוהה מאוד זה 6 שנים

המשכיות הצוות (Personnel Continuity)

הסבר : המשתנה מייצג תחלופה שנתית של הצוות. נמוך מאוד הוא 48% תחלופה, גבוהה מאוד הוא 3% תחלופה.

גורמי פרויקט

שימוש בכלי תוכנה (Use of Software Tools)

הסבר : כלי תוכנה שנעשה שימוש בפיתוח. נמוך מאוד הוא כלי עריכה וקוד פשוט, גבוהה מאוד הוא כלי ניהול מחזור החיים.

פיתוח מרובה אתרים (Multisite Development)

הסבר : משתנה זה מורכב מ 2 גורמים. אחד הוא ביזור, נמוך מאוד הוא ביזור מינימלי, גבוהה במיוחד הוא פריסה בינלאומית. משתנה שני הוא תקשורת, נמוך מאוד הוא תקשורת בסיסית טלפון מייל, גבוהה במיוחד הוא תקשורת מולטימדיה אינטראקטיבית

לוח זמנים הנדרש של הפיתוח (Requiered Development Schedule)

הסבר : אילוצי לוח זמנים אשר גורמים להאצה מצד המפתחים והמנתחים. נמוך מאוד הוא 70% מזמן לוח הזמנים הרגיל, גבוהה מאוד הוא 160% מזמן לוח הזמנים הרגיל.

תוצאות

0.0 חודשי עבודה של אדם (Person Month)

0.0 חודשים לסיום הפרויקט

מחיר הפרויקט: 0תגובות

הוסף תגובה

שם משתמש: 

אימייל: 

 

הודעה: